Český telekomunikační úřad

regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Uveřejňované informace

18. 1. 2019
POŠTOVNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 18. ledna 2019
16. 1. 2019
TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2019
16. 1. 2019
Monitorovací zpráva č. 1/2019
10. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR
10. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele
10. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného rady v odboru pro oblast Praha, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele – na dobu určitou za MD/RD
10. 1. 2019
VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
10. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo odborného referenta v odboru ekonomickém v oddělení hospodářské správy
9. 1. 2019
SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla
9. 1. 2019
Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta v odboru ekonomickém v oddělení správy poplatků a pohledávek
Top