English
Letní technická škola na FAST 4. 9. 2019 až 13. 9. 2019 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých ...
Řešení příkladů z technické fyziky 23. 9. 2019 až 17. 12. 2019 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících ob ...
Kurz: Návrhy a realizace balkonů a teras
Zveme Vás na kurz celoživotního vzdělávání Ústavu Technologie, mechanizace a řízení staveb s názvem "Návrhy a realizace balkonů a teras, pokládka velkoformátové dlažby v exteriéru". Cílem kurzu je seznámit Vás s požadavky na návrh a realizaci balkonů, teras a jejich údržby. Současně budou účastníci ...
Letní škola pro doktorandy - Litva
Partnerská univerzita Kaunas University of Technology zve doktorské studenty na mezinárodní letní školu, která se koná od 26. do 30. srpna 2019. Program zahrnuje například tyto bloky: vědecké psaní; setkání s editory; od myšlenky k patentu; odpovědnost, interakce a etika ve výzkumu. Podrobný program ...
prof. Alfonso FERNÁNDEZ-CANTELI 18. 3. 2019 10:00 C421 -- pozvánka na přednášku
Ústav stavební mechaniky srdečně zve na přednášku A METHODOLOGY FOR PROBABILISTIC MODELING OF FRACTURE AND FATIGUE FAILURES, kterou s podporou projektu Internacionalizace laskavě přednese expert na pravděpodobnostní popis chování materiálů prof. Alfonso FERNÁNDEZ-CANTELI z University of Oviedo v pon ...
Letní škola v Madridu
Partnerská univerzita Universidad Politécnica de Madrid pořádá letní školu v době of 17. do 26. července 2019. Přihlášky je možné podávat do 12. 4. 2019. Více informací v příloze. ...
Mezinárodní studentská soutěž – Hala roku Akademik
Soutěž Hala roku Akademik je: - určena pro studenty vysokých škol se stavebním zaměřením (v bakalářském a magisterském studiu), - zaměřena na stavbu modelů a jejich zatěžovací zkoušky, - pořádána Fakultou stavební ČVUT v Praze a koná se pod záštitou děkana fakulty a ČKAIT, - podporována významný ...
RP MOST - letní školy
Rozvojový projekt MOST nabízí příspěvek na financování letních škol v EU. Zájemci se mohou hlásit pro bližší informace u paní Ludmily Zelinkové,osobně v A 219 nebo mailem na zelinkova.l@fce.vutbr.cz ...
Fotosoutěž - Za hranicemi s VUT
Byla vyhlášena fotosoutěž na téma "Za hranicemi s VUT" a je určena studentům VUT, kteří behem svého studia absolvovali či právě absolvují v zahraničí studijní pobyt, pracovní stáž nebo letní školu. Fotografie lze posílat od 7. 3. do 31. 8. 2019. Více informací viz příloha. Podělte se s námi o své z ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE OTEVŘENY, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování zá ...
Letní škola ve Skotsku
Partnerská univerzita University of the West of Scotland pořádá letní školu v době od 15. 7. do 9. 8. 2019. Tématem kurzů je management podniku. Více informací viz příloha ...
Letní škola ve Vídni
Letní škola ve Vídni na téma Green Building Solutions se koná od 20. července do 11. srpna 2019. Přihlášky lze podávat do 30. 6., v případě žádosti o grant do 22. 4. Více informací viz příloha. ...
Workshop na téma "BETON V SOUVISLOSTECH"
Ústav betonových a zděných konstrukcí si dovoluje pozvat studenty na cyklus populárně naučných workshopů BETON V SOUVISLOSTECH, který začíná ve čtvrtek 7. března v 15:30 v E321. Další setkání se budou konat 21. 3., 4. 4. a 18. 4. 2019 v délce trvání cca 60 až 90 minut včetně diskuze. ...
Výstava: SEDM PODOB BRNA BUDOUCNOSTI
Nejvýše oceněné návrhy ze soutěží organizovaných Kanceláří architekta města Brna. JAK MAJÍ BRNO PROMĚNIT VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ? CO PRO STEJNÁ MÍSTA NAVRHOVALI RŮZNÍ ARCHITEKTI? JAKÁ SOUTĚŽ NA VÝSLEDKY TEPRVE ČEKÁ? Odpovědi přináší výstava v Urban centru na více jak sedmdesáti vizu ...
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program: Novely vyhlášek, analýza rizik, metody. Projekt a softwarová aplikace WaterRisk. Samostatná práce se softwarem WaterRisk Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. ...
... další informace