Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace – pro více informací klikněte zde Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
25.03.2019

Kraj podpoří značení pěších a cykloturistických tras na jižní Moravě

Dotace ve výši 700 000 korun Klubu českých turistů – Jihomoravská oblast na realizaci akce „Obnova značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje v roce 2019“ – takové je doporučení Rady Jihomoravského kraje z 25. března 2019 krajskému zastupitelstvu... 

Náhled
25.03.2019

Jihomoravský kraj během deseti let poskytl služby deseti tisícům cizinců v regionu

V roce 2009 inicioval Jihomoravský kraj jako jediný územně samosprávný celek vznik Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Na začátku dubna uplyne deset let, kdy je Centrum nástrojem integrační politiky na regionální a lokální úrovni. Od zahájení své činnosti do 31. 12. 2018 poskytlo Centrum své bezplatné služby více než deseti tisícům klientů...  

Náhled
25.03.2019

Jedenáct sokoloven bude opraveno s přispěním kraje

Jedenácti subjektům (obcím nebo sokolským jednotám) přispěje Jihomoravský kraj celkovou částkou 4,8 milionu korun na přípravu rekonstrukce historických sportovních zařízení. Takové je doporučení jihomoravských radních z 25. března 2019 pro dubnové zasedání krajského zastupitelstva. 

Náhled
25.03.2019

Kraj podpoří provoz sedmdesáti venkovských prodejen

Všech 70 žádostí o dotace na podporu provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji v celkové výši 2,799 milionu korun bylo 25. března 2019 krajskou radou doporučeno jihomoravským zastupitelům ke schválení... 

Náhled
22.03.2019

Monitoring EU – Aktuality z EU a zprávy z evropských institucí k 22. 3. 2019

Nový český generální konzulát v Manchesteru, rekordní počet uskupení kandidujících do Evropského parlamentu, prodloužení brexitové lhůty, ale také pozastavení členství maďarské vládní straně Fidesz v Evropské lidové straně. O tom všem se dočtete v dnešním Monitoringu EU. 

Náhled
21.03.2019

Ocenění ředitele Střední polytechnické školy Brno Andrzeje Bartoše

V prvním ročníku ankety Ředitel roku v kategorii Středních škol zvítězil Andrzej Bartoš. Jeho působištěm je Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace .. 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

 

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle zákona č. 201/2012 Sb.… 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…